Sander Kop Portfolio

Onderzoek BrandBazar

Sprint 1

Tijdens sprint 1 heb ik verschillende vormen van onderzoek toegepast en samengevat in een onderzoeksposter. Uit dit onderzoek is ook een idee voor een concept naar voren gekomen: Een augmented reality app waarmee men op basis van persoonlijke interesse aanbiedingen te zien krijgt van winkels die zich in de buurt van de gebruiker bevinden.

Sprint 2

Vragenlijst winkelgedrag
In het begin van sprint 2 zijn we als groep begonnen met het versturen van een vragenlijst onder bekenden om hun winkelgedrag vast te stellen.
Hieruit een uitdraai van de resultaten kwam naar voren dat een meerderheid van de bevraagden een vrouw is (56.3%) en wil 75 procent van hen graag inspraak op het aanbod van winkels in hun winkelstad.
Ook is gebleken dat vrouwen tussen de 16 en 35 jaar het meeste voelen voor ons concept, we hebben hiermee onze primaire doelgroep gevonden.

Vragenlijst mening doelgroep
Nu we onze doelgroep hadden vastgesteld, hebben we een tweede vragenlijst opgesteld om te achterhalen welke social media de doelgroep het meest actief is en op welke manier ze het liefst hun stem uitbrengen voor iets.
Wanneer het op social media aankomt, maakt de doelgroep het meeste gebruik van Facebook en WhatsApp.
Verder geeft de meerderheid (52.9%) van de doelgroep aan dat als ze gevraagd wordt om ergens op te stemmen ze dat het liefste doen via een website.
Bekijk hier de uitdraai van deze vragenlijst.

Enquêtes in de stad
Toen we onze doelgroep en kanalen waarop we de doelgroep kunnen bereiken duidelijk hadden, ben ik samen met groepsgenoot Joery Deckers het centrum van Eindhoven ingegaan om passanten enkele vragen te stellen met als doel om te peilen of de doelgroep gebruik zou maken van ons concept. We gingen bewust voor leegstaande panden staan om de lelijkheid van leegstand te benadrukken.

Ik stelde de respondenten de volgende vragen:

  • Welke winkel ziet u graag in dit pand terug?
  • Zou u gebruik maken van een app of website waarop u kunt stemmen om deze winkel hier te krijgen?

Resultaten:
80% van de respondenten was een vrouw.
90% van de vrouwen gaf aan een winkel te missen in de stad, tegenover 8% van de mannen.
75% van de vrouwen gaf aan inspraak te willen hebben over het winkelaanbod in de stad tegenover 5% van de mannen.
Opmerkelijk was dat 11 van de ondervraagden meer kleinere winkels met een origineel aanbod willen.

Conclusie:
De meerderheid van onze primaire doelgroep (vrouwen tussen de 16 en 35 jaar), mist een winkel in de stad en wil graag inspraak op het winkelaanbod in deze stad.

Vragenlijst onder ondernemers
Tegen het einde van sprint 2, heeft ieder van de proftaak leden een vragenlijst naar onze secundaire doelgroep, (startende)ondernemers, verstuurd met als doel er achter te komen of deze doelgroep bij het starten van hun onderneming inzicht had willen hebben in de consumenten data die we verzamelen met ons concept.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 57,1% van de ondernemers het handig had gevonden om inzicht te hebben in onze datasets bij het starten van hun onderneming. Dit is een kleine meerderheid, maar nog steeds een meerderheid van de ondernemers die heil ziet in ons concept. Wel moet ik zeggen dat van de ondernemers die gereageerd hebben op onze vragenlijst, slechts 50% een bedrijfsruimte nodig heeft.
Aangezien we ons met ons concept richten op ondernemers die een winkelpand nodig hebben, kunnen we de 50% die geen winkelpand nodig heeft verwaarlozen Als je het zo bekijkt, wordt die kleine meerderheid die gebruik wil maken van onze dataset service toch een stuk groter dan 57,1%

Sprint 3

Tijdens sprint 3 zijn we met de resultaten uit onze surveys en enquêtes in ons achterhoofd begonnen met het maken van een mockup voor de BrandBazar website. We hebben er voor gekozen om de mockups uit te werken in photoshop, zodat we ieder een gedetailleerd beeld kunnen schetsen van onze visie voor de website. Een mockup is een vorm van rapid prototyping en een goede manier om het interactie ontwerp van een website te testen en bij te schaven, doordat er wordt geitereerd met behulp van 3 fasen: Prototyping (het prototype wordt gemaakt), Review (het prototype wordt getoetst en de bevindingen worden meegenomen naar de volgende fase:) Refine (het prototype word verbeterd aan de hand van de bevindingen uit de review fase).

Door individueel en afgezonderd van elkaar te werken aan de mockups, krijgt iedereen de kans om zijn beeld bij het concept te visualiseren, zonder beïnvloed te raken door elkaars ideeën. Deze methode heet Parallel design.

We zijn dan ook op deze manier te werk gegaan:

Nadat iedereen zijn mockup af had,(Prototyping) hebben we deze besproken en onze bevindingen genoteerd (Review) om deze te verfijnen in een laatste mockup.(Refine).

Hier kun je meer lezen over de design guidelines die ik heb gehanteerd tijdens het ontwerpen van mijn mockup.

Review fase

Refine fase 

In deze fase zijn de bevindingen uit onze review fase uitgewerkt tot het eindontwerp van de BrandBazar website.

Sprint 4

Tijdens sprint 4 hebben we de resultaten van onze social media campagne geanalyseerd.
We hebben onze analyse gepresenteerd tijdens de afsluitende markt.

We konden de volgende conclusies uit onze analyse trekken:

  • We hebben op onze website 58 unieke gebruikers gehad, die samen verantwoordelijk zijn geweest voor 93 page views en 22 stemmen.
  • De piekmomenten op onze website op 7 en 9 juni, zijn het gevolg van onze meest succesvolle Facebook post van 7 juni.
  • Als we naar de interactie met de webpagina’s kijken, valt op dat slechts 30% van de bezoekers voorbij de home pagina komt en van die 30%, heeft 70% een stem uit gebracht.
  • Op Facebook hebben we in de periode van 17 mei tot en met 13 juni in totaal 1266 personen bereikt met onze posts. 350 personen hebben onze posts geliket of gedeeld.
  • De Facebook posts die we deelden in onze prive kringen, hadden meeste bereik en kregen de meeste betrokkenheid.
  • De mate van betrokkenheid met de posts is toegenomen; Waar op 7 juni slechts 7,3% van de mensen die de post gezien heeft betrokkenheid toont met de post, is op 13 juni maar liefst 30,6% betrokken met de post.
  • We beleefden piekmomenten in likes en shares op de dagen dat we de posts deelden met de vraag of men de post wilde liken en sharen.

© 2017 Sander Kop