Sander Kop Portfolio

Marketing

Social media plan

Ik heb voor BrandBazar het social media plan geschreven. Hierin staan onder andere de social media kanalen die we gaan gebruiken vermeld en de doelen die we met onze social media campagne willen behalen.

Code of conduct

Ik ben begonnen met het opstellen van de volgende code of conduct als richtlijn voor communicatie naar onze doelgroep:

Bij elke social media actie of uiting van Brandbazar dienen de volgende twee vragen positief beantwoord kunnen worden:

1. Wordt de doelgroep die we aanspreken hier beter van?

2. Wordt Brandbazar hier beter van?

Bij een nee als antwoord op een van deze 2 vragen, wordt een actie of uiting niet naar de doelgroep gecommuniceerd!

Stappenplan

Voor het verder opzetten van het social media plan, heb ik de volgende stappen gehanteerd:

Stap 1: Je bedrijf in één zin

Brandbazar is een dienst waarmee consumenten aan kunnen geven welke winkels ze missen in hun omgeving en ondernemers voorziet van inzichten in de vraag naar deze winkels.

Stap 2: Wat wordt er over je gezegd?

Het is goed om te weten waar je staat als bedrijf, of mensen al over je praten op social media. Voor deze nulmeting heb ik social mention gebruikt om te kijken of er al gesproken wordt over brandbazar. De query brandbazar levert nog geen resultaten op bij socialmention.

Stap 3: Formuleer de doelstellingen

1.Meer traffic op website
100 websitebezoekers 2 weken na lanceren facebook ads.

2.Naamsbekendheid vergroten
200 likes op onze facebook pagina binnen een maand na lancering facebook ads.

Stap 4: Analyseer de onderzoeksresultaten

Aangezien er bij stap 2 nog nergens over BrandBazar wordt gesproken, heb ik gekeken naar waar men over gerelateerde onderwerpen spreekt. Hierop kunnen we met ons concept inspelen.

Op verscheidene social media kanalen en blogs worden signalen afgegeven dat gemeenten zich zorgen maken over de diversiteit van het winkelaanbod en hier zelf inspraak op willen. Ons concept kan een mooie oplossing zijn voor deze gemeenten, er ligt een kans voor een samenwerkingsverband met deze gemeenten.

Stap 5: Bepaal je doelgroep
De doelgroep van BrandBazar bestaat uit vrouwen tussen de 16 en 35 jaar en (startende)ondernemers tussen de 25 en de 40 jaar.
De focus voor onze social media strategie leggen we echter op onze primaire doelgroep, aangezien we nog geen datasets hebben om te verkopen aan de (startende) ondernemers!

Stap 6: Wat weet de doelgroep al over het merk (product, dienst)?

We hebben in onze onderzoeksfase beiden doelgroepen benaderd en enkele vragenlijsten in laten vullen. Hierdoor weten de doelgroepen dat BrandBazar een dienst is waarmee je kan aangeven welke winkelconcepten je mist in jouw winkelstad 76% van de doelgroep heeft aangegeven van dit concept gebruik te willen maken. De doelgroep ondernemers weet van de datasets die we aanbieden. 77% van de ondernemers heeft aangegeven hier gebruik van te willen maken.

Stap 7: Formuleer de boodschap

Voor onze primaire doelgroep is het aangeven van de winkelvoorkeur het belangrijkst, de boodschap naar hun toe luidt:

“Geef aan welke winkels je mist bij jou in de buurt en wij zorgen ervoor dat ze er komen.”

Voor de secundaire doelgroep, ondernemers, zijn onze datasets het belangrijkst. De boodschap voor hun luidt:

“Bekijk onze datasets en weet waar jouw winkelconcept het meest gewild is.”

Stap 8: Plan en organiseer

Voor deze planning heb ik trello gebruikt, lees meer hierover bij het kopje Social media kalender.

Stap 9: Bepaal je middelenmix

Uit ons onderzoek is gebleken dat onze primaire doelgroep voornamelijk gebruik maakt van facebook en instagram.

Facebook

We willen facebook gebruiken voor de interactie met de doelgroep in de vorm van organische facebook posts en advertenties. Het doel van deze posts en advertenties is het vergroten van de naamsbekendheid en doorverwijzen naar onze website. Hieronder zie je onze facebook posts.

Instagram

We hadden een idee liggen voor een instagram campagne, waar we de doelgroep activeren om een foto te plaatsen voor een leeg pand onder de #BrandBazar met als commentaar de stad waar het gebouw zich bevind en de winkel die ze graag op die plek zouden willen zien. Zie onderstaande schets:

Ons bereik op instagram is echter nog te klein en ons merk nog te onbekend om de doelgroep te activeren op deze manier. We hebben daarom besloten om dit idee buiten de scope van het project te plaatsen.

Website

Op onze website brandbazar.nl, wordt de doelgroep geïnformeerd over de werking BrandBazar en kan men gebruik maken van de diensten die BrandBazar te bieden heeft.

Persbericht

Om onze naamsbekendheid te vergroten hebben we tevens een persbericht geschreven en verzonden aan verschillende kranten.

Stap 10: Conversatie en interactie

Ik heb voor deze stap enkele algemene conversatieregels en regels voor het reageren op negatieve reacties opgesteld.

Stap 11: Resultaten en ROI

We hebben de resultaten van de social media campagne gemeten met behulp van google analytics en facebook insights. De resultaten zijn te zien onder het kopje Resultaten communicatiestrategie.

Stap 12: Zorg voor tijd en geld

Deze stap is voor de scope van het project overbodig. We hebben met ons project nog niet te maken met financiële budgetten.

 Social media kalender

Om te kunnen waarborgen dat we deze doelen behalen, heb ik een social media kalender opgesteld. door gebruik te maken van een social media kalender, weet je precies wanneer je welk soort post moet plaatsten en op welk media kanaal deze uiting moet komen.

Sprout social, een social media management platform, geeft de volgende tips voor het maken en beheren van een social media kalender.
Ik heb deze tips op de volgende wijze gehanteerd:

1. Figure Out What Content Resonates
Om te achterhalen welke content het beste werkt voor onze doelgroep, maken we gebruik van facebook insights.

2. Decide On How Often to Post
Ik heb er voor gekozen om de eerste twee weken van onze campagne elke maandag en donderdag een post te plaatsen. De derde week van onze campagne wordt er van dinsdag tot en met vrijdag dagelijks een post geplaatst.

3. Create or Source Great Content to Share
Bij BrandBazar haken we in op actualiteiten door media uitingen die raakvlakken hebben met BrandBazar (winkelleegstand en veranderingen op winkelgebied), te delen.
Verder design ik onze eigen social media posts, met als doel de naamsbekendheid van het merk BrandBazar te vergroten.

4. Fill Up Your Social Media Editorial Calendar
Ik heb gekozen om trello te gebruiken om mijn social media kalender bij te houden. Trello maakt de social media kalender inzichtelijk voor alle proftaak leden en door google calendar te activeren in Trello, geeft het een duidelijk overzicht van de data waarop de posts geplaatst moeten worden.

Conversieplan

We hebben als groep een conversieplan opgesteld om in kaart te brengen welke conversiedoelen we willen bereiken en hoe we deze doelen willen bereiken.

In dit conversieplan geven we aan hoe we de 6 overtuigingsprincipes van Robert Cialdini toepassen op onze website.
Ook geven we aan welke triggers we in gaan zetten, waar we deze triggers inzetten en hoe we ze gaan meten.

Four buying modalities

Tot slot geven we in ons conversieplan aan hoe we de four buying modalities gebruiken om de customer journey van de website aan te passen.
Volgens de gebroeders Eisenberg, zijn de bezoekers van je website onder te verdelen in vier groepen bezoekers, ook wel buying modalities genoemd.

We hebben aanpassingen gemaakt aan onze customer journey voor ieder van de Four buying modalities.

Posteractie

We hebben ook posters opgehangen in de stad, wederom met als doel om onze naamsbekendheid te vergroten. mensen konden middels een QR code op de poster onze website bezoeken.

Het bereik van deze actie was echter niet meetbaar, aangezien de link naar onze website in de QR code niet uniek was.

Persbericht

Om de media te halen hebben we samen een persbericht geschreven. Ik stuitte op de volgende tips voor het schrijven van een goed persbericht en we hebben deze dan ook gehanteerd. We hebben na het schrijven van het persbericht feedback gevraagd bij Evert van Der Grift. Hij gaf aan dat we ook mogen vermelden dat de gemeente belangstelling heeft getoond in BrandBazar.

Nadat het persbericht door Evert was goedgekeurd, hebben we het verzonden aan verscheidene kranten.

Resultaten communicatiestrategie

Nadat we  onze campagne in gang hebben gezet, zijn de volgende resultaten bereikt:

Google analytics

Hieronder is te zien dat we op onze website 58 unieke gebruikers hebben gehad, die samen verantwoordelijk zijn geweest voor 93 pageviews en 22 stemmen.
De piekmomenten op 7 en 9 juni zijn het gevolg van onze meest succesvolle facebook post van 7 juni.

Als we naar de interactie met de webpagina’s kijken, valt op dat slechts 30% van de bezoekers voorbij de home pagina komt.
van die 30%, heeft 70% een stem uit gebracht, dat is te zien aan het feit dat 7 van de 10 bezoekers die voorbij de home pagina komen op de gestemd.php pagina zijn beland.

Facebook insights

Op facebook hebben we in de periode van 17 mei tot en met 13 juni in totaal 1266 personen bereikt met onze posts.
350 personen hebben onze posts geliket of gedeeld.

De posts die we deelden in onze prive kringen, die van 7 en 13 juni, hadden het meeste bereik en kregen de meeste betrokkenheid.
Opvallend is dat de mate van betrokkenheid met de posts is toegenomen; Waar op 7 juni slechts 7,3% betrokkenheid toont met de post, is op 13 juni maar liefst 30,6% betrokken met de post.

We beleefden piekmomenten in likes en shares op de dagen dat we de posts deelden met de vraag of men de post wilde liken en sharen.

Reflectie op resultaten


Ik heb geleerd dat het vergroten van je bereik op facebook begint met het delen van posts in je eigen omgeving. Bekenden zijn geneigd om je posts te liken en delen, omdat ze het graag voor je over hebben. Nadat je bereik wat groter is, zullen anderen volgen. Na verloop van tijd en wekelijks posten zal de mate van betrokkenheid met je posts ook toenemen.

We hebben dit in de korte duur van onze social media campagne ondervonden. de eerste posts hadden amper bereik, pas nadat we het als groep zijn gaan delen in onze eigen kringen, schoten zowel het bereik als de betrokkenheid met onze posts omhoog.

Posteractie

Wat betreft onze posteractie was het beter geweest om gebruik te maken van een unieke link in onze QR code, zodat we het bereik van deze actie hadden kunnen meten aan de hand van het aantal paginabezoeken via deze link.

© 2017 Sander Kop