Sander Kop Portfolio

Het Veranderboek

Voor media innovatie heb ik het Veranderboek bedacht: een interactief boek waarmee kinderen een verhaal uitkiezen en de loop van het verhaal tijdens het lezen kunnen veranderen door te kiezen tussen verschillende personages en omgevingselementen. De doelgroep van het Veranderboek is kinderen tussen de 5 en 10 jaar. Het boek is voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar en kinderen vanaf 7 jaar kunnen het boek zelf lezen.

Hoe werkt het?

Je kan bladeren door het boek door op de hoeken van de pagina’s te klikken. Vervolgens kan je de naam van een personage in een van de vakjes in de tekst slepen om de personages te veranderen.

Je ziet de veranderingen meestal direct in de illustratie, sommige veranderingen komen pas later in het verhaal terug.

Klik hier om het Veranderboek te bekijken

Gebruikte technieken

We hebben voor het Veranderboek gebruik gemaakt van html 5, css en jQuery.
Om van het Veranderboek een echt boek te maken waarbij je pagina’s om kan slaan, hebben we gebruik gemaakt van de turn.js library.

Eerste pitch

Na een pitchmoment, kreeg ik van Hanna Zoon en Iris Soute als feedback dat ik het prototype moest usertesten. Evert van de Grift gaf als feedback dat het wat saai was als alleen het verhaal veranderd.

Na de feedback van Evert bedacht ik me dat het feit dat het Veranderboek een boek is, niet betekend dat het louter uit tekst hoeft te bestaan. Het is immers een boek voor kinderen. Ik bedacht dat zowel de omgevingselementen als de personages, wanneer gekozen door de gebruiker, geanimeerd en met sound effect in het boek tevoorschijn moeten komen.

Usertest

Om te testen of het boek  leuk genoeg was voor de doelgroep en of ze het interactie ontwerp van het boek als begrijpen, heb ik een gebruikersonderzoek gedaan met de kinderen van een kennis.

Conclusie gebruikersonderzoek

Uit het gebruikersonderzoek met de kinderen is duidelijk geworden dat kinderen het boek leuk genoeg vinden om het te gebruiken wanneer ze het zouden bezitten. Ook worden de hoofd functionaliteiten van het concept, namelijk het verschijnen van plaatjes en het veranderen van de verhaallijn, door de kinderen als leuk ervaren. Het interactie ontwerp is niet direct duidelijk voor de kinderen, maar na een keer voordoen begrijpen de kinderen zelfstandig hoe ze moeten interacteren met het Veranderboek. Het belangrijkste doel is behaald, de kinderen vinden het concept leuk.

Eind pitch

Ik heb de eind pitch gegeven aan Hanna Zoon en Iris Soute.
Ze waren enthousiast over het concept en de pitch, maar waren benieuwd wat een tweede gebruikersonderzoek had uitgewezen met een verbeterd interactie ontwerp.

Reflectie

Vanwege de scope van het project heb ik gekozen de visuele uitwerking statisch te houden, gezien de tijd was het niet realistisch om de visuals te animeren. Het doel van het gebruikersonderzoek is echter wel behaald. Ik weet nu dat de doelgroep het leuk vind als hun acties visuele veranderingen teweegbrengen in een boek.

Alvorens ik het product op de markt zou brengen, zou ik het volgende veranderen:

  • Ik zou nog eens goed kijken naar het interactie ontwerp en het verbeteren aan de hand van meerdere usertests.
  • Ik zou naast de personages ook de omgeving laten kiezen door de gebruiker en ik zou zowel de omgeving als de personages met een animatie en geluidseffecten inladen.
  • Ik zou het product ontwikkelen voor iOS en android tablets

 

© 2017 Sander Kop