Sander Kop Portfolio

Geolocatie

Tijdens de kickoff van dit semester: Startup Experience, kreeg ik de opdracht om naar een bepaalde geolocatie in Eindhoven te gaan en daar op onderzoek uit te gaan met als doel kansen en problemen te ontdekken en uit deze kansen en problemen, na verschillende onderzoeksmethoden er op los te hebben gelaten, trends en behoeften te ontdekken. Uiteindelijk was het de bedoeling om met deze trends en behoeften een design challenge te formuleren en een poster te ontwerpen.

Aanpak

Mijn geolocatie bleek de Gildebuurt te zijn. Ik besloot direct te beginnen met wat veldonderzoek, door passanten aan te spreken met de vragen: “Wat vind u goed aan deze buurt?” En “Wat mist u aan deze buurt of zou u graag willen veranderen?” Ook besloot ik foto’s te maken ter documentatie van het proces. Ik kwam er achter dat zich onder de passanten weinig buurtbewoners bevonden, dus besloot ik het buurtcafé in te duiken om ook de mensen daar mijn onderzoeksvragen te stellen. Ik heb van mijn beste foto’s een moodboard gemaakt ter inspiratie.

Onderzoek

Na een analyse van de resultaten van mijn veldonderzoek, besloot ik wat verder deskresearch te doen naar de Gildebuurt, om te zien of er interessante punten waren die ik over het hoofd heb gezien tijdens mijn veldonderzoek. Uit de resultaten van deze twee onderzoeken kon ik de volgende punten herleiden:

 • Er is een kloof tussen allochtone en autochtone bewoners.
 • Men mist het sociale contact van vroeger, je kan je deur niet meer open laten staan.
 • Hangjongeren veroorzaken overlast in de buurt.
 • De Gildebuurt is een buurt met een rijke cultuurgeschiedenis.
 • Er zijn vaak activiteiten in het buurthuis bakker 1.

Het punt wat voor mij het sterkst naar voren kwam was dat er ondanks het multiculturele aspect van de buurt en de aanwezigheid van een buurthuis met leuke activiteiten, toch een kloof heerst tussen allochtone en autochtone bewoners.

Design challenge

Ik besloot een design challenge te formuleren bij dit probleem: “Ontwerp een sociaal platform om de bewoners van de Gildebuurt in Eindhoven samen te brengen en sociaal contact onder de buurtbewoners te bevorderen.”

Ook heb ik bij deze design challenge  een value proposition canvas ingevuld om te kijken waar de behoeften van de klant liggen.

Na het formuleren van de design challenge kwamen de volgende onzekerheden naar voren:

 1. Is er wel behoefte is aan een sociaal platform onder de buurtbewoners?
 2. Zijn er al bestaande initiatieven / oplossingen voor het gebrek aan sociale interactie in de buurt? Zo ja, waarom werken deze initiatieven (niet)?
 3. Past een digitale oplossing wel binnen de buurt? het is een buurt met veelal ouderen, is een mix tussen analoog en digitaal niet beter?

Ik heb deze vragen beantwoord met behulp van een tweede veldonderzoek.

 1. Is er wel behoefte is aan een sociaal platform onder de buurtbewoners?
  Uit het veldonderzoek kwam naar voren dat het voor de bewoners van de Gildebuurt niet interessant is om een platform te ontwikkelen, aangezien er te weinig behoefte aan is. Tevens geeft een meerderheid van de respondenten aan tevreden te zijn met de mate van sociaal contact met buurtbewoners.
 2. Zijn er al bestaande initiatieven / oplossingen voor het gebrek aan sociale interactie in de buurt? Zo ja, waarom werken deze initiatieven (niet)?
  De bestaande oplossing voor het gebrek aan sociale interactie, het buurthuis, is voor de meerderheid niet interessant.
 3. Past een digitale oplossing wel binnen de buurt? het is een buurt met veelal ouderen, is een mix tussen analoog en digitaal niet beter?
  De meerderheid van de respondenten maakt dagelijks gebruik van een computer, een digitale oplossing zou dus passen in de buurt.

Omdat er te weinig behoefte bestaat voor een sociaal platform onder de buurtbewoners van de Gildebuurt en omdat het gebrek aan sociaal contact in de buurt niet zo’n groot probleem blijkt te zijn als dat het vooraf leek te zijn, besloot ik te wisselen van onderwerp. Ik had inmiddels een coolhunt gedaan in het centrum van Eindhoven en daaruit enkele interessante trends ontdekt.

Nieuwe design challenge

Ik heb een nieuwe design challenge geformuleerd:

“Ontwerp een app waarmee bezoekers van de binnenstad Eindhoven gepersonaliseerde aanbiedingen krijgen op basis van persoonlijke interesse zodat winkeliers een meer naadloze winkelervaring kunnen bieden.”

Bij deze design challenge kwamen de volgende onzekerheden naar voren:

 1. Wie is mijn doelgroep?
 2. Zitten mensen wel te wachten op het afstaan van persoonlijke gegevens als bijvoorbeeld een facebook of gmail account om de winkelier inzicht te geven in hun koopgedrag/interesses?

Deze vragen heb ik middels desk research beantwoord:

 1. Wie is mijn doelgroep?
  Uit mijn desk research bleek dat ik me het beste kan richten op mensen tussen de 18 en 34 jaar (milennials), aangezien meer dan een derde van hen zou willen dat retailers weten wie ze zijn als ze in winkels komen.
 2. Zitten mensen wel te wachten op het afstaan van persoonlijke gegevens als bijvoorbeeld een facebook of gmail account om de winkelier inzicht te geven in hun koopgedrag/interesses?
  Ja, onderzoek van Salesforce toont aan dat bijna twee derde van de milennials bereid is om hun persoonlijke gegevens en social mediaprofielen aan bedrijven bekend te maken als dat betekend dat ze daardoor een betere service krijgen.

Onderzoeksposter

Tot slot heb ik een onderzoeksposter gemaakt om mijn onderzoeksresultaten te presenteren.

© 2017 Sander Kop