Sander Kop Portfolio

Business Model

Ik heb voor het eerste proftaak conceptidee een business model canvas geschreven. het idee is een augmented reality app  waarmee gebruikers in de stad op hun telefoon persoonlijke aanbiedingen krijgen op basis van hun persoonlijke interesse wanneer ze in de buurt van een winkel zijn.

Erdinc gaf in zijn les aan dat het voor startups belangrijk is een goed verdienmodel te hebben, je wil immers geld verdienen met je bedrijf. Mede om dit verdienmodel duidelijk te krijgen voor het concept, heb ik een business model canvas ingevuld.

Business model canvas

 

Verdienmodel

Ik ben naar www.de-innovator.nl/verdienmodel/verdienmodel/ gegaan om er achter te komen welke verdienmodellen er zoal zijn en wat ze inhouden. (desk research)

Omdat winkeliers baat hebben bij de app, aangezien het ze handige inzichten biedt in het gedrag van hun doelgroep, koos ik voor de verdienmodellen: advertentiemodel en abonnementsmodel. Winkeliers kunnen zich abonneren voor het gebruik van onze app om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te geven en er is advertentieruimte binnen de app voor bedrijven om algemene reclame te maken.

Erdinc gaf hierop als feedback dat, gezien ons concept nieuw is en nog van de grond moet komen, we in het begin weinig gebruikers zullen hebben en dus ook geen garantie kunnen bieden aan de winkelier dat een abonnement op onze app voor meer conversie gaat zorgen.

Daarom ben ik afgestapt van het abonnementsmodel en heb ik gekozen voor de verdienmodellen: advertentiemodel en affiliate marketing. Bij affiliate marketing geeft de winkelier een percentage van de winst per artikel dat via de app gekocht wordt. Op deze manier krijgt de winkelier een duidelijk beeld van de meerwaarde van de app en zal deze eerder overgaan tot het afsluiten van een abonnement, wanneer de app door een grotere groep mensen gebruikt wordt.

Erdinc was het eens met de keuze van deze verdienmodellen en de verdere invulling van het business model canvas.

Tweede Business model canvas

Omdat we als groep voor een andere richting uit zijn gegaan met het concept voor de proftaak, hebben we samen een tweede business model canvas opgesteld.

Erdinc had geen op of aanmerkingen op dit tweede business model canvas en keurde het goed.

 

Bedrijfsplan

Met oog op toekomstige samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en partijen, is het handig voor een bedrijf om de haalbaarheid van de plannen in kaart te brengen. Dit geeft potentiële partners een beeld van waar we staan en wat onze plannen zijn, daarnaast wekt het de indruk dat we serieus bezig zijn met ons bedrijf. Het voorbeeld bedrijfsplan van de Rabobank is als voorbeeld gebruikt bij het schrijven van ons bedrijfsplan.

In het bedrijfsplan wordt ten eerste een samenvatting gegeven waarin onze doelen naar voren komen, het concept kort toegelicht wordt en staat vermeld hoe we naar de doelgroep communiceren.

Er wordt middels een swot analyse duidelijk hoe het concept in de markt staat doordat de kansen en zwaktes in kaart gebracht zijn.

De concurrentie wordt in kaart gebracht met behulp van het vijfkrachten model van Porter

Er is een Marcom plan opgesteld aan de hand van de marketingmix van McCarthy (4p’s)

En tot slot worden middels een financieel plan doelen gesteld die we als bedrijf moeten nastreven om winstgevend te zijn en dus bestaansrecht te hebben. Deze bedragen zijn een schatting, aangezien we met BrandBazar nog geen echte verkopen gedaan hebben.

 

© 2017 Sander Kop