Sander Kop Portfolio

BrandBazar

Ons proftaak concept BrandBazar, is een website waar consumenten aan kunnen geven welke winkel ze missen in een bepaalde stad. Als de winkel die ze missen al is toegevoegd door iemand, kunnen ze middels een stem aangeven dat ook zij deze winkel missen. Na het stemmen wordt aan degene die gestemd heeft gevraagd om gegevens aan te vullen, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen met betrekking tot de winkel waarop ze gestemd hebben.

Op deze manier verzamelen we data als met onze website.
(Startende) ondernemers kunnen deze data inzien om inzicht te krijgen in welk soort winkels gemist worden in bepaalde steden en door welke doelgroep (leeftijd, email adres, geslacht, geografische locatie). Op deze manier kan een ondernemer de interesse in zijn winkelconcept testen en geeft het hem inzicht in zijn doelgroep.

Om ervoor te zorgen dat consumenten niet alleen op winkels stemmen die ze al kennen, kunnen kleine onbekende bedrijven BrandBazar gebruiken om zich voor te stellen aan de consument. Dit onderdeel noemen we de pop-up spotlight.

BrandBazar heeft een meerwaarde voor de maatschappij, omdat we met dit concept de consument een stem geven in de invulling van het lokale winkellandschap. Op deze manier verzamelen we data waarmee winkeliers kunnen peilen in welke stad hun winkelconcept het meest gewenst is en in welke mate. een dergelijk concept bestond tot op heden nog niet, dit maakt het concept vernieuwend.

Hoe is het concept tot stand gekomen?

Na de markt waarop iedereen zijn onderzoeksposter presenteerde hebben we een groep gevormd. Mijn idee voor een augmented reality app waarmee men op basis van persoonlijke interesse aanbiedingen te zien krijgt van winkels die zich in de buurt van de gebruiker bevinden, had raakvlakken met het idee van Lex van den Brandt om leegstand in winkelcentra tegen te gaan door de consument een betere winkelervaring te bieden. Om deze ideeën samen te voegen en de onderwerpen verder te verkennen zijn we begonnen met een brainstormsessie.We hebben tijdens deze brainstorm vooral gekeken wat we al weten vanuit de onderzoeken van mij en Lex rondom de trends leegstand en individual pricing en welke vragen en technieken naar voren komen wanneer je denkt aan het verbeteren van een winkelervaring.

Eerste brainstormsessie

Deze brainstormsessie heeft een conceptidee opgeleverd:

Augmented reality concept store

Het idee is een concept store waarin ondernemers een schap in de winkel digitaal kunnen vullen met producten uit hun nieuwe winkelconcept. Deze producten zijn met het blote oog niet te zien, maar via een augmented reality app op de telefoon van de consument. Ook kan de consument meer informatie zien over de producten en de fabrikant en is er zelfs de mogelijkheid om het product te kopen en op te halen bij een kiala punt. Het doel van dit concept was om ondernemers met een idee voor een nieuw winkelconcept de kans te geven hun concept uit te testen op een laagdrempelige manier.

 

Na wat meer over de concept ideeën te hebben nagedacht en feedback van onze tutor, zijn we tot de conclusie gekomen dat we te veel dachten vanuit een middel, augmented reality. De manier waarop we augmented reality in willen zetten bij deze concept ideeen, komt over als een gimmick. Ook hadden we twijfels over de meerwaarde van het bekijken van fysieke producten in de echte wereld. Men bezoekt immers een winkel om producten te kunnen aanraken en bekijken alvorens deze te kopen. Dit tastbare aspect ontbreekt bij onze concept ideeën. Daarom hebben we besloten opnieuw te gaan brainstormen met dit keer een probleem als uitgangspunt in plaats van een middel. We gingen uit van het probleem Leegstand.

Tweede brainstormsessie

Tijdens onze tweede brainstormsessie kwamen we op twee ideeen. Het eerste idee was om lege panden te vullen met pop-up stores, de inhoud van de winkels hoeft niet per se te bestaan uit producten maar kan ook een ervaring bieden om de omgeving in het stadscentrum aantrekkelijker te maken voor de bezoekers van de stad in kwestie.

Het tweede idee was het oude idee van Joery om het parkeerprobleem in de stad aan te pakken. Hij stelde dat het feit dat je vaak nogal moeilijk een parkeerplek kan vinden er toe leidt dat de stad minder bezocht wordt en dus bijdraagd aan het falen van vele offline winkelconcepten, wat weer leidt tot leegstaande winkelpanden in de stad. Hij had daarom Community Carpooling geopperd. een app waarmee men gezamenlijk naar het centrum kan rijden om zo parkeerplaatsen te besparen.

Na feedback van onze tutor, hebben we ervoor gekozen om verder na te denken over het eerste idee, om leegstaande panden te vullen met pop up stores.

Onderzoek

We besloten onderzoek te doen naar onze concurrentie, methodes om data te verzamelen, huurprijzen van bedrijfspanden en makelaars die deze panden aanbieden en wat er allemaal nodig is om een pop-up store te mogen openen.
Ikzelf heb het concurrentieonderzoek gedaan en onderzocht wat er allemaal nodig is om een pop-up winkel te beginnen.
De resultaten van ons onderzoek vind je hier.

Aan de hand van dit onderzoek kwamen we op het idee om lege winkelpandenpanden te vullen aan de hand van de voorkeur van de consument. Hiermee was het idee voor BrandBazar geboren.

We hebben enkele vragenlijsten opgesteld en verstuurd in onze kennissenkringen. Uit het de eerste vragenlijst kwam naar voren dat mensen vooral denken in merken die ze al kennen, wanneer ze denken aan winkels die ze missen in hun winkelstad. Ook kwam hieruit onze primaire doelgroep naar voren, vrouwen tussen de 16 en 35 jaar. Uit een tweede vragenlijst kwam naar voren dat de doelgroep het liefste gebruik maakt van een website als ze ergens hun stem voor uit moeten brengen.

We hebben op basis van deze resultaten het concept beschreven in een conceptdocument.
Vervolgens hebben we op basis van onze onderzoeken, conceptdocument en huisstijldocument een conceptboek samengesteld. 

Pitch

We kregen als afsluiting van de 2e sprint een moment om ons concept te pitchen voor een panel van docenten.

Na afloop van de pitch waren enkele goede feedback punten gegeven door de docenten. Zo vroeg Michiel zich onder andere af hoe men een winkel kan missen als ze nog niet van het bestaan van deze winkel afweten en dat men op deze manier alleen op winkels zou stemmen die ze al kennen.

 

Pop-up spotlight

Vanuit deze feedback, heb ik de Pop-up spotlight bedacht, een onderdeel van de BrandBazar website waar ondernemers met de wens om zich in een stad te vestigen, hun winkelconcept voor kunnen stellen aan de bezoekers van BrandBazar. Ook hebben de bezoekers van BrandBazar de mogelijkheid om op deze winkelconcepten te stemmen. Dit zorgt ervoor dat kleine bedrijven zich kenbaar kunnen maken op ons platform en consumenten kennis kunnen maken met nieuwe, kleinere spelers die de wens hebben om zich te vestigen in de stad in kwestie.

Verder gaf Michiel aan dat het belangrijk was om er achter te komen wanneer ondernemers geïnteresseerd zijn in de data die we verzamelen met ons platform.
Om dit te onderzoeken hebben we een derde vragenlijst opgesteld en verzonden naar verschillende ondernemers.

Bij de rubric gebruikersonderzoekga ik dieper in op de onderzoeken die het concept BrandBazar hebben gevormd.

Site designs gemaakt

Tijdens de derde sprint heeft ieder van ons mockups gemaakt en hebben we deze besproken. Na de mockups besproken te hebben, werd het interactie ontwerp duidelijk en wisten we welke functionaliteiten we in ons eindontwerp gingen doorvoeren. Dit hebben we op een whiteboard geschetst.

Deze schets is vervolgens omgezet in een eindontwerp voor de website.

Eindresultaat 

Vervolgens hebben we ons eindontwerp doorgevoerd en zijn we begonnen met het bouwen van de website.
Toen onze website online stond, was sprint 4 begonnen en was het tijd om de aandacht naar ons concept toe te trekken.

Hiervoor zijn een social media plan en conversieplan opgesteld en hebben we onze communicatiestrategie in gang gezet. Hoe dit is verlopen en wat de resultaten waren, kun je lezen bij de rubric Marketing.

© 2017 Sander Kop